Free Trieste

Svobodno Tržaško Ozemlje

12.11.2017: Trst spominja svoje avstro-ogrske padle | Triest gedenkt seine österreichisch-ungarischen Gefallenen | Trieste commemorates its Austro-Hungarian fallen
12.11.2017: Trst spominja svoje avstro-ogrske padle | Triest gedenkt seine österreichisch-ungarischen Gefallenen | Trieste commemorates its Austro-Hungarian fallen

12.11.2017: Trst spominja svoje avstro-ogrske padle | Triest gedenkt seine österreichisch-ungarischen Gefallenen | Trieste commemorates its Austro-Hungarian fallen

Trst spominja svoje avstro-ogrske padle Triest gedenkt seine österreichisch-ungarischen Gefallenen Trieste commemorates its Austro-Hungarian fallen Slovesnost je večjezična, v krščanskih obredih (katoliškem, evangeličanskem, srbsko-pravoslavnem, grško-pravoslavnem) ter v judovskem in muslimanskem obredu. Die Gedächtnisfeier ist mehrsprachig, in den Riten der christlichen…

Movimento Trieste Libera – Gibanje Svobodni Trst – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement
Movimento Trieste Libera – Gibanje Svobodni Trst – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement

Movimento Trieste Libera – Gibanje Svobodni Trst – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement

 Movimento Trieste Libera – Gibanje Svobodni Trst  Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement  Piazza della Borsa 7, Trieste – Free Territory of Trieste Tel: (+39) 040 2470772 Website: https://www.triestelibera.one This blog: https://www.movimentotriestelibera.net Twitter: LINK Youtube: LINK

Prosek – Prosecco, 15.11.2015: Trieste ricorda i suoi Caduti austro-ungarici // Trst spominja svoje avstro-ogrske padle // Triest gedenkt seine österreichisch-ungarischen Gefallenen // Trieste commemorates its Austro-Hungarian fallen.
Prosek – Prosecco, 15.11.2015: Trieste ricorda i suoi Caduti austro-ungarici // Trst spominja svoje avstro-ogrske padle // Triest gedenkt seine österreichisch-ungarischen Gefallenen // Trieste commemorates its Austro-Hungarian fallen.

Prosek – Prosecco, 15.11.2015: Trieste ricorda i suoi Caduti austro-ungarici // Trst spominja svoje avstro-ogrske padle // Triest gedenkt seine österreichisch-ungarischen Gefallenen // Trieste commemorates its Austro-Hungarian fallen.

La cerimonia è plurilingue, nei riti cristiani (cattolico, evangelico, serbo-ortodosso, greco-ortodosso), ebraico ed islamico // Slovesnost je večjezična, v krščanskih obredih (katoliškem, evangeličanskem, srbsko-pravoslavnem, grško-pravoslavnem) ter v judovskem in muslimanskem obredu // Die Gedächtnisfeier ist mehrsprachig, in den Riten der…

14. in 15. novembra se Trst spominja na svoje avstro-ogrske padle in na cesarja Karla I – Trieste ricorda i suoi Caduti austro-ungarici e l’imperatore Carlo I il 14 e 15 novembre
14. in 15. novembra se Trst spominja na svoje avstro-ogrske padle in na cesarja Karla I – Trieste ricorda i suoi Caduti austro-ungarici e l’imperatore Carlo I il 14 e 15 novembre

14. in 15. novembra se Trst spominja na svoje avstro-ogrske padle in na cesarja Karla I – Trieste ricorda i suoi Caduti austro-ungarici e l’imperatore Carlo I il 14 e 15 novembre

14. in 15. novembra se Trst spominja na svoje avstro-ogrske padle in na cesarja Karla I Trieste ricorda i suoi Caduti austro-ungarici e l’imperatore Carlo I il 14 e 15 novembre V nedeljo, 15. novembra, ob 11 uri, se bo na avstro-ogrskem…

Trieste-Trst-Triest 9. novembre: Caduti austro-ungarici, cerimonia / Avstroogrski padli, svečanost / Gefallene Soldaten Österreich-Ungarns, Gedenkfeier / Austrian-Hungarian fallen soldiers, ceremony
Trieste-Trst-Triest 9. novembre: Caduti austro-ungarici, cerimonia / Avstroogrski padli, svečanost / Gefallene Soldaten Österreich-Ungarns, Gedenkfeier / Austrian-Hungarian fallen soldiers, ceremony

Trieste-Trst-Triest 9. novembre: Caduti austro-ungarici, cerimonia / Avstroogrski padli, svečanost / Gefallene Soldaten Österreich-Ungarns, Gedenkfeier / Austrian-Hungarian fallen soldiers, ceremony

Trieste – Caduti austro-ungarici 1914-18: cerimonia pluriconfessionale a Prosecco domenica 9 novembre Domenica 9 novembre, alle ore 10.30, si terrà al cimitero militare austro-ungarico di Prosek-Prosecco la commemorazione pubblica dei Caduti e combattenti di Trieste, del Litorale e dei popoli…