Gibanje Svobodni Trst

Prebivalstvu svobodnega tržaškega ozemlja

RAZGLAS št. 1

Prebivalstvu svobodnega tržaškega ozemlja

Britsko – Ameriška cona:

Ker je bilo s členom 21 mirovne pogodbe med Zavezniškimi in Pridruženimi silami ter Italijo, ki je zdaj stopila v veljavo, ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje; in

§

ker po členu 2 priloge VI mirovne pogodbe zagatavlja nedotakljivost in nodvisnost Svobodnega ozemlja Varnostni svet Združenib narodov; in

§

ker je bilo v členu 1 priloge VII mirovne pogodbe določeno da dokler ne prevzame oblasti Guverner Svobodnega ozemlja, bodo omenjeno ozemlje še nadalje upravljala Zavezniška vojaška proveljstva v svojih določenih conah,

§

zato sem jaz, T. S. AIREY, C.B, C.B.E., general major, poveljnik britskih in ameriških vojaških sil, izdal naslednji razglas, ki sta ga vladi Združenih držav, da uveljavim določbe mirovne pogodbe ter zagotovim blaginjo in varnost prebivalstva z ohranitvijo zakona in reda.

 

Nadaljevanje Vojaške Uprave

 

1. Dokler ne prevzame oblasti zakonito imenovani Guverner Svobodnega tržaskega ozemlja, bo vsa vladna in upravna oblast v tisti coni Svobodnega ozemlja, v kateri so nameščene britske in ameriške vojaške sile, ter jurisdikcija nad njenim prebivalstvom nadalje pripadala meni kot poveljniku omenjenib britskih in ameriških vojaških sil.

 

2. S tem se nadaljuje Zavezniška vojaška uprava britsko – ameriške cone Svobodnega ozemlja, ki bo upravljala to oblast pod mojim vodstvom.

 

3. S tem odrejam, da vsi upravni ter sodni uradniki in vsi drugi vladni ter občinski funkcionarji in uslužbenci, kakor tudi vsi predstojniki in uslužbenci javnih, občinskih ali drugih ustanov, nadalje opravljajo svoje dolžnosti po obredbah, ki jih bodo izdajali od mene za to določeni častniki.

 

4. Vsi obstoječi zakoni, odredbe in uzaki, ki so v veljavi v britsko – ameriški coni na dan izdaje tega razglasa bodo ostali v polni veljavi, razen kolikor niso bili razveljavljeni ali spremenjeni po tu objavljenen razglasu št. 2 in v kolikor jih ne bom od časa do časa spreminjal ali nadomešcal z drugimi. Besed “Zavezniške sile”, ki sta navedeni v takih zakonih, odredbah in ukazih, je teba tolmačiti tako, da se nanašta na britske in ameriške vojaške sile, nameščne v coni.

 

Trst, 15 Septembra 1947

 

T. S. AIREY

GENERAL MAJOR

POVELJNIK BRITSKO – AMERIŠKIH SIL

ZAVEZNIŠKA VOJANŠKA UPRAVA

BRITSKO – AMERIŠKA CONA

SVOBODNO TRŽAŠKO OZEMLJE

Proclama 1 AMG-FTT-GMA-TLT-STO

English / italiano / slovenščina