Gibanje Svobodni Trst

Naša luka je vaša luka!

Od leta 1947 je Trst suverena država in mednarodna prosta luka. Od leta 1954 je Varnostni Svet Združenih Narodov zaupal zaćasno civilno upravano italijanski vladi (ne italijanski državi).

Ampak italijanska vlada kot administrator krši tudi ta namdat, pravice Trsta ter drugi držav, in pretvarja da Trst pripada Italiji, tako da nezakonito duši Meradnoradno Prosto Luko za podpiro Italijanski pristanišč, ki jih mafije prevaldajo.

22fb817e0f-Mappe-b46d927341-ftt_google

Svobodno Tržaško Ozemlje – STO

Mednarodna prosta luka Trst je namenjena za blago tudi za komercialna, industrijska ter finančna porejetja vseh držav v mednarodni skupnosti, brez diskriminacije.

Omogoča, nakladenje, razkladenje, skladešče, predelavo in trgovanje blaga v režimu Free Zone.

Mrovna pogoda, s Prilogo VIII, navaja, da bi Tehnični Direktor upravljav Mednarodno Prosto Luko Trst, brez političnih motenj in pod nadzorem Mednarodne komisije, sestavljena s predstavniki Svobodnega Tržaškega Ozemplja ter Združenih državah Amerike, Francije, Velike Britanije, Švice, Polijske, Češke, Slovaške, Avstrije, Madžarske, Slovenije, Hrvaške in ostalih držav nekdanje Jugoslavije, Italije, Rusije, Belorusije, Ukrajine, in drugi držav naslednic Sovjetske zvaze.

Ampak Italija kot začasni skrbnik nezakonito preprečuje izvajo vseh teh pravic Svobodnega Tržaškega Ozemlja, drugih držav in njihovih podjetij.

Gibanje Svobodni Trst

Naša luka je vaša luka!

Trst: mednarodna prosta luka.