Gibanje Svobodni Trst

NADZOR DRŽAVNE MEJE 17. julij 2016

17. julij, od 9. do 20. NADZOR DRŽAVNE MEJE
Štivan – San Giovanni di Duino

Screen Shot 2016-03-02 at 17.09.56

10. februarja 2016 Trieste Libera – Svobodni Trst je pozivala začasni administracijski Vladi, da bi obnovila prometne oznake vzdolž celotne državne meje Svobodnega tržaškega ozemlja in Italijansko Republiko.

Ta meja obstaja od leta 1947, na podlagi obstoječe Mirovne Pogodbe, ki je v 4. členu natančno opredeljena: prva državna vlada STO, oziroma Zavezniška vojaška vlada, je takrat označila in uveljavila potek teh meja.

Kot naslednica G.M.A., je italijanska vlada, sicer začasni vodilec civilne uprave sedanjega STO, podedovala tudi obveznost uveljaviti to mejo z italijansko državo.

Ta pravni status je bil nedavno potrjen s strani Združenih Narodov s dokumentom S/2015/809 Varnostnega sveta, ki je tudi garant v oziru na veljavnost obstoječe resolucije S/RES/16 (1947).

Gibanje Svobodni Trst organizira dvodnevni nadzor pri državni meji med dvema državama: prostovoljci bodo zbirali podpise v podporo peticij in dejavnosti gibanja, ki bo mogoče podpreti tudi s prispevki:

Letak: 17. junij

Facebook: LINK

MEJE NISO LE ČRTE NA PAPIRJU ALI OVIRE, SO SIMBOL NAŠE SAMOSTOJNOSTI, NEODVISNOSTI IN SVOBODE, IN KOT TAKE SE SPOŠTUJEJO