Free Trieste Movement

Kako pojasniti veliko zmedo glede prave civilne bitke za Svobodno Tržaško Ozemlje

Kako pojasniti veliko zmedo glede prave civilne bitke za Svobodno Tržaško Ozemlje

 

AlabardaPo vedno večjih uspehih Gibanja Svobodni Trst, so nasprotniki od aprila dalje sprostili po internetu in v tržaških dnevnikih organizirano in nasilno dezinformacijsko propagando glede legitimnosti vodstva, ki ustvarjajo v javnosti zmedo in nezaupanje.

Gibanje Svobodni Trst se je dobro uprlo na napade in kompaktno nadaljuje z ukrepanji na lokalni in mednarodni ravni, z novostmi v kratkem. Nekateri disidenti so si ustanovili novo organizacijo (z nenavadnim imenom: Svobodno ozemlje “al cubo”), vendar še vedno ustvarjajo zmedo v medijih, skupaj z ostalimi posebnimi starimi in novimi osebnostmi.

Glavni rezultat nastale zmede je, da veliko stevilo državljanov, ki želijo pridobitev vseh gospodarskih in političnih pravic Svobodnega tržaškega ozemlja in mednarodne Proste Luke, ne razumejo katere naj bi bile zanesljive organizacije in katere ne, kajti zaradi teh neprekinjeno krožijo dezinformacije katere koli vrste.

Toda v resnici za razumeti situacijo in za odgovorno izbiro, naj bo jasno, o čem se v resnici govori.

Svobodno Tržaško Ozemlje je majhna država z lastno suverenostjo, ustanovljena leta 1947 v skladu z mednarodno Prosto Luko, pod neposrednim varstvom Varnostnega Sveta Združenih Narodov. Od leta 1954 je pod skrbništvom posebno izdane začasne civilne uprave italijanske vlade, in ne italijanske države.

Problem je v tem, da je Italija izkoriščala vprašanje „hladne vojne“, ga je kršila mandat z ravnanjem in obdavčevanjem s Trstom in Prosto luko kot, da bi bila del italijanske države. Na ta način zavaja in resno škoduje Tržačanom in Mednarodni skupnosti. V katastrofi svetovne krize lahko tržačani prezivimo le, če bomo hitro izterjali vse naše posebne gospodarske in politične pravice Svobodnega ozemlja in mednarodne Proste Luke.

Pridobitev teh, ni enostavni lokalni ali italijanski politični boj, ki lahko vsakdo nadaljuje z običajnimi sredstvi. To je občutljivo in zapleteno mednarodno politično in diplomatsko ukrepanje, ki zahteva strokovno znanje.

Za namene Svobodnega tržaškega ozemlja, so manifestacije in druge politične dejavnosti v korist samo, če velik del prebivalstva podpira mednarodno ukrepanje.

Resnica je, da ima samo Gibanje Svobodni Trst doslej kompetentno osebje ter prilagojeno linijo za izvajanje mednarodnih političnih in diplomatskih ukrepov, kajti je formaliziralo za izvajanje mednarodne politične in diplomatske dejavnosti z izoblikovanjem niza dovršenih pravnih spisov in dokumentov, ki so bili dostavljeni začenši z »Izjavo o pritožbi in terjatvi« (“Atto di reclamo e messa in mora – Act of complaint and notice of default” LINK) v juniju 2013 italijanskim oblastem, Združenim narodom in drugim državam, kar je vzbudilo prva neuradna diplomatska poizvedovanja.

Nadaljevalo se je z vložitvijo prvih 15 tisoč podpisov za imenovanje guvernerja, nato z ultimatom v Rimu za Prosto Luko in s prošnjo ZN za Garanta naših pravic, in še naprej vložitev uradnih dokumentov in drugih aktov, s skorajšnjimi izidi, ki so zato še zaupni. Hkrati se obvešča državljane in se organizira njihove proteste proti zlorabam.

Samo usposobljeno osebje Gibanja Svobodni Trst je znalo povzročiti vrsto nasprotujočih heterogenih ukrepov za Svobodno Ozemlje na italijanskih sodiščih, ki so bile ključnega pomena za začetek mednarodnih zadev.

Iz tega razloga je doslej, če je komu všeč, Gibanje Svobodni Trst edino stvarno in pripravljeno sredstvo za polno dosego pravic Svobodnega tržaškega ozemlja. Poizkušati, kot je bilo storjeno, da se neprimerni ljudje polastijo tega dragocenega sredstva, ali, da to sredstvo delegitimirajo ali celo poškodujejo za katerekoli postranske interese in pobude, zavedno ali nezavedno, pomeni delati proti moralnem in gospodarskem preživetju Trsta.

Je v zgodovinski in aktualni ozaveščenosti o tej odgovornosti, da Gibanje Svobodni Trst nadaljuje po glavni cesti mednarodnih dejavnosti za pravice tržaške skupnosti, v vseh njenih sestavnih delih in izvorih, kateri so pripravljeni se upreti se vsem vrstam napadov, bodisi sovražnih kot tudi neodgovornih strank.

Upamo, da bo ta resnica tako preprosta, očitna in čim prej razumljiva, za vse tiste, za katere bojujemo civilno in v mejah zakonitosti edini resničen boj za Trst.

One thought on “Kako pojasniti veliko zmedo glede prave civilne bitke za Svobodno Tržaško Ozemlje