Free Trieste Movement

Označeni državni mejni prehodi med Svobodno tržaško ozemlje in Italijo

22fb817e0f-Mappe-b46d927341-ftt_google

Svobodno tržaško ozemlje – STO

Trst, 11. marec 2016 – 12. marca 2016 Gibanje svobodni Trst vzpostavi cestne oznake dveh prehodov kratke državne meje med Svobodnim tržaškim ozemljem in Italijo, ki se razteza za 4 km, malo oddaljena od srednjeveške trdnjave Duino-Devin, s pogledom na Jadran in vrha Hermada-Grmada, ki je bila, v I. svetovni vojni, središče upora avstro-ogrske.

Sedanje Svobodno tržaško ozemlje s svojo Prosto mednarodno luko, je bilo ustanovljeno leta 1947 v skladu mirovne pogodbe z Italijo, in zaupano leta 1954 v začasni civilni upravi italijanske vlade, ki je odstranila državne mejne oznake, postavljene od prejšnje angloameriške uprave (1947-54), tako da simulira italijansko državno suverenost.

Ker suverenost Svobodnega tržaškega ozemlja in njenih meja z Italijo je priznana tako v mednarodnem pravu in tako v italijanskem pravnem sistemu, bo Svobodni Trst poleg vzpostavitve mejnih tablic, bo vzpostavil tudi državno zastavo Svobodnega ozemlja (bela helebarda na rdečem ozadju), in bo prisoten vsak mesec na dveh prehodih z aktivisti in informativne zloženke.

Glavni mejni prehod je v Štivanu- San Giovanni di Duino, na vhodu papirnice; sekundarni prehod se nahaja na bližnji cesti proti Gorici.

Tiskovni urad Gibanja Svobodni Trst

5 thoughts on “Označeni državni mejni prehodi med Svobodno tržaško ozemlje in Italijo